Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji PublicznejDział Oświatowy / Opis działu

W zakresie zadań Działu Oświatowego mieści się:

 Obsługa ruchu turystycznego

 • Udostępnianie ekspozycji muzealnych
 • Sprzedaż pamiątek i wydawnictw
 • Organizacja i prowadzenie programów zleconych

 Edukacja

 • Lekcje muzealne
 • Warsztaty
 • Wystawy edukacyjne

Powyższe zadania realizowane są w autorskim programie edukacyjnym pod nazwą
"SZKOŁA POD STRZECHĄ". Zobacz więcej »

 Popularyzacja wiedzy

 • Konkursy
 • Wystawy
 • Organizacja i prowadzenie wybranych imprez plenerowych

 Promocja i reklama całorocznej działalności ME w Ochli

 Rekreacja

 • przejażdżki konną bryczką
 • ognisko na wyspie
 • ognisko na wyspie z muzykiem lub kapelą ludową
 • organizację pikników i bankietów na wyspie
 • dawne zabawy podwórkowe
 tel. 784 983 486