Wierzymy, że nasza oferta ‘SZKOŁY POD STRZECHĄ’ po raz kolejny spotka się z dużym zainteresowaniem kadry pedagogicznej zatroskanej o rozwój swoich podopiecznych, by przekazywaną im współczesną wiedzę o polskiej historii, kulturze, tradycji i gospodarce wzmacniać bogactwem odziedziczonym w przekazie wielu pokoleń Polaków i głęboko zakorzeniać w najtrwalszych wartościach ogólnoludzkich i narodowych.

 

opracowała Barbara Łakoma - St. Kustosz Działu Oświatowego ME w Ochli

Zamówienia oraz szczegółowe informacje pod nr.

tel. 68 320 55 35