Wierzymy, że nasza oferta ‘SZKOŁY POD STRZECHĄ’ po raz kolejny spotka się z dużym zainteresowaniem kadry pedagogicznej zatroskanej o rozwój swoich podopiecznych, by przekazywaną im współczesną wiedzę o polskiej historii, kulturze, tradycji i gospodarce wzmacniać bogactwem odziedziczonym w przekazie wielu pokoleń Polaków i głęboko zakorzeniać w najtrwalszych wartościach ogólnoludzkich i narodowych.

 

opracowała Barbara Łakoma - St. Kustosz Działu Oświatowego ME w Ochli

Zamówienia od pn. do pt. w godz. 9.00 - 14.00 oraz szczegółowe informacje pod nr.

tel. 784 983 486